Quophi Akotuah

Miss Ghana UK 2019 Fashion Highlights